PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe kanka-japan.nl (de “Site” of “Wij”) uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en onthult wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

Verzamelen van persoonlijke informatie
Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de Site, en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. Wij kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid verwijzen wij naar alle informatie die een individu uniek kan identificeren (inclusief de informatie hieronder) als “persoonlijke informatie”. Zie de lijst hieronder voor meer informatie over welke persoonlijke informatie wij verzamelen en waarom.

Informatie over het apparaat

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: browserversie, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke websites of producten u bekijkt, zoektermen, en hoe u met de site omgaat.
Doel van de verzameling: om de website correct voor u te laden en om analyses over het gebruik van de website uit te voeren om onze website te optimaliseren.
Bron van verzameling: automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, web beacons, tags of pixels.
Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden: gedeeld met ons verwerkingsbedrijf Shopify.
Bestelinformatie

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief kredietkaartnummer), e-mailadres en telefoonnummer.
Doel van de verzameling: om producten of diensten aan u te leveren om onze overeenkomst na te komen, om uw betalingsinformatie te verwerken, de verzending te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te bezorgen, met u te communiceren, onze bestellingen te controleren op potentiële risico’s of fraude, en waar dit in overeenstemming is met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of reclame te bezorgen met betrekking tot onze producten of diensten.
Bron van verzameling: bij u verzameld.
Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify.
Informatie over klantenondersteuning

Voorbeelden van verzamelde persoonsgegevens:
Doel van de verzameling: klantenondersteuning.
Bron van verzameling: bij u verzameld.
Openbaarmaking voor zakelijke doeleinden:

Minderjarigen
De website is niet bedoeld voor personen onder de 12 jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen. Als u een ouder of voogd bent en meent dat uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres om te vragen deze te wissen.

Het delen van persoonlijke informatie
Wij delen uw Persoonsgegevens met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze overeenkomsten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

Wij gebruiken Shopify om onze online winkel te exploiteren. U kunt hier meer te weten komen over hoe Shopify uw Persoonsgegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.

Gedragsreclame
Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de website gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw Persoonsgegevens gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze reclamepartners. Wij verzamelen en delen sommige van deze gegevens rechtstreeks met onze reclamepartners, en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën (waarmee u, afhankelijk van uw locatie, kunt instemmen).

Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u terecht op de onderwijspagina van het Network Advertising Initiative (“NAI”) op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous
[BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]
Bovendien kunt u zich voor sommige van deze diensten afmelden door het afmeldingsportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op http://optout.aboutads.info/.

Gebruik van persoonlijke informatie
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te verlenen, waaronder: het te koop aanbieden van producten, het verwerken van betalingen, het verzenden en afhandelen van uw bestelling, en u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

Rechtsgrondslag
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) verwerken wij, indien u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), uw persoonsgegevens op de volgende rechtmatige grondslagen:
Uw toestemming;
De uitvoering van het contract tussen u en de website;
Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
Om uw vitale belangen te beschermen;
Om een taak van algemeen belang uit te voeren;
Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.
Opslag
Wanneer u via de website een bestelling plaatst, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor onze administratie, tenzij en totdat u ons verzoekt die gegevens te wissen. Voor meer informatie over uw recht om gegevens te laten wissen, zie de rubriek “Uw rechten” hieronder.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien u ingezetene bent van de EER, hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer de besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins ingrijpende gevolgen voor u heeft.

Wij voeren GEEN volledig geautomatiseerde besluitvorming uit die een wettelijk of anderszins significant effect heeft met gebruikmaking van klantgegevens.

Onze verwerker Shopify maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming om fraude te voorkomen die geen juridische of anderszins significante gevolgen voor u heeft.

Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:

Tijdelijke schorsing van IP-adressen die in verband worden gebracht met herhaaldelijk mislukte transacties. Deze lijst met dienstweigeringen blijft een klein aantal uren van kracht.
Tijdelijke schorsing van creditcards die zijn gekoppeld aan IP-adressen die van de lijst zijn geschrapt. Deze lijst blijft nog een paar dagen staan.

Verkoop van persoonsgegevens
Onze website verkoopt persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”).

GDPR
Indien u ingezetene bent van de EER, hebt u recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te verzoeken dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden aanvankelijk in Ierland verwerkt en vervolgens buiten Europa voor opslag en verdere verwerking doorgegeven, onder meer aan Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de GDPR, zie Shopify’s GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

CCPA
Als u in Californië woont, hebt u recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren (ook bekend als het “recht op informatie”), om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u een gevolmachtigde wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele cookies, prestatiecookies, advertentiecookies en cookies voor sociale media of inhoud. Cookies maken uw surfervaring beter door de website in staat te stellen uw acties en voorkeuren te onthouden (bv. login en regioselectie). Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of wanneer u van de ene pagina naar de andere bladert. Cookies verschaffen ook informatie over hoe mensen de site gebruiken, bijvoorbeeld of het hun eerste bezoek is of dat ze de site vaak bezoeken.

Wij gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren en om onze diensten aan te bieden.

Cookies die nodig zijn om de winkel te laten werken
Naam Functie
_ab Gebruikt in verband met toegang tot admin.
_secure_session_id Gebruikt in verband met het navigeren door een winkelpui.
cart Wordt gebruikt in verband met de winkelwagen.
cart_sig Gebruikt in de context van de kassa.
cart_ts Wordt gebruikt in de context van de kassa.
checkout_token Wordt gebruikt in de context van de checkout.
secret Wordt gebruikt in combinatie met de kassa.
secure_customer_sig Gebruikt in de context van klantenlogin.
storefront_digest Gebruikt in de context van klanten login.
_shopify_u Wordt gebruikt om het bijwerken van klantgegevens te vergemakkelijken.
Rapportage en analyse
Naam Functie
_tracking_toestemming Instellingen voor tracering.
_landing_page Volgen van landingspagina’s.
_orig_referrer Volgen van landingspagina’s
_s Shopify analytics.
_shopify_fs Shopify analytics.
_shopify_s Shopify analytics.
_shopify_sa_p Shopify analytics met betrekking tot marketing en verwijzingen.
_shopify_sa_t Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen.
_shopify_y Shopify analytics.
_y Shopify analytics.

Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van de vraag of het een “persistent” of een “session” cookie is. Sessiecookies blijven bestaan tot u stopt met surfen en permanente cookies blijven bestaan tot ze verlopen of verwijderd worden. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn permanent en vervallen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze naar uw apparaat werden gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Wij wijzen u erop dat het verwijderen of blokkeren van cookies uw gebruikservaring negatief kan beïnvloeden en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt kiezen of u cookies al dan niet accepteert via uw browserinstellingen, die vaak te vinden zijn in het menu “Extra” of “Instellingen” van de browser. Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt wijzigen of hoe u cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vindt u in het helpbestand van uw browser of op websites zoals www.allaboutcookies.org.

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies niet volledig kan voorkomen dat wij informatie delen met derden, zoals onze reclamepartners. Om uw rechten uit te oefenen of af te zien van bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in de rubriek “Gedragsreclame” hierboven.

Niet volgen
Aangezien er geen uniforme overeenkomst in de sector bestaat over hoe te reageren op “Do Not Track”-signalen, wijzigen wij onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van gegevens niet wanneer wij een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

Wijzigingen
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Neem contact op met
Indien u meer informatie wenst over onze privacy praktijken, indien u vragen heeft, of indien u een klacht wenst in te dienen, gelieve ons te contacteren via e-mail op contact@kanka-japan.nl.

Laatst bijgewerkt op: 07 juni 2022
Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.